Το Μικρό Χωριό χτίστηκε το 15ο αιώνα στους λόφους πάνω από τα Λιβάδια και εγκαταλείφθηκε μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους κατοίκους του. Μερικοί από αυτούς μετοίκησαν στα Λιβάδια για να
ξεκινήσουν μια νέα ζωή καθώς το εμπόριο αναπτυσσόταν γύρω από το λιμάνι.Το μεσαιωνικό αυτό ορεινό χωριό
περιτριγυρίζεται από αρχαία πέτρινα τείχη που κατασκευάστηκαν αιώνες πριν για να μαντρώνουν τα ζώα και από πολλές
μικροσκοπικές εκκλησίες με ορεινή αγροτική αρχιτεκτονική που τις κάνει δυσδιάκριτες πάνω στις βραχώδεις πλαγιές.
Στο απογυμνωμένο από κάθε ίχνος ζωής χωριό, οι αιωνόβιες βελανιδιές και ελιές στέκουν πάντα εκεί φυλώντας τα μυστικά του
παρελθόντος του νησιού και προσφέρουν καταφύγιο στα πουλιά που χτίζουν τις φωλιές τους κάθε άνοιξη.


Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.